CALLBACK
phone+48-(519)-613-606

Polityka bezpieczeństwa

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

 

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj https://sevmeb.pl/ Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

 

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

Kto jest administratorem państwa danych?

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 5190613606 adres e-mail: mebelshmeb@gmail.com w związku z realizowaną  przez Dmytro Mykhailov zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Divo

 

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

 

Strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

- „niezbędne” pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z funkcji Witryny, np. pliki cookie używane do uwierzytelniania opcji Witryny lub umożliwiania jednorazowego logowania;

-  używane pliki cookie bezpieczeństwa, np. w celu wykrycia przypadków nadużyć związanych z uwierzytelnianiem na stronach internetowych

 

Cookies Analityczne-

- „wydajnościowe” pliki cookie wykorzystywane do gromadzenia danych o twoich nawykach surfowania w Witrynie;

-  „funkcjonalne” pliki cookie, które „zapamiętują” twoje ustawienia i spersonalizowany interfejs, np. wybrane języki, region, z którego pochodzisz, preferowany rozmiar czcionki, układ witryny itp .;

-  pliki cookie zewnętrznych stron internetowych wykorzystywane przez strony internetowe, np. YouTube, Facebook i AddThis.

 

Czas Przechowywania plików Cookies

 

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

 

 

 

Jednocześnie informujemy że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika

 

 

Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

 

Sposób wycofania zgody

 

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
  • Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez cookies w celach

Jesli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja wlasnych celów komercyjnych. W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z róznych podstaw prawnych.

  • Jesli udziela nam Panstwo zgody na wykonywanie okreslonych procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zgoda”), podstawe prawna stanowia zapisy art. 6 I lit. a RODO.
  • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania umowy lub realizacji umowy, której (potencjalna) strona jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy”), np. jesli wysla do nas Panstwo zapytanie o produkt i/lub zamówia towary, a przetworzenie danych jest niezbedne w celu dostawy towarów , podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. b RODO.
  • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiazania prawnego, np. wypelnienia obowiazku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. c RODO.
  • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza lub innej osoby fizycznej, np. jesli osoba odwiedzajaca nasz magazyn odniesie obrazenia, a jej dane beda musialy zostac przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. d RODO.
  • Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych moze byc dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jesli jest niezbedne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiebiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjatkiem sytuacji, w których nadrzedny charakter wobec tych interesów maja interesy, podstawowe prawa i wolnosci osoby, której dane dotycza (dalej „Priorytet interesów”). Realizacje dzialalnosci naszego przedsiebiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu udzialowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyzsze znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiebiorcy zdefiniowanego przez ustawodawce europejskiego. Tym samym mozna zakladac istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jesli osoba, której dane dotycza jest klientem przedsiebiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe

 

 [x] (Prosze umożliwić wycofanie/przyznanie zgody)

 

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

 

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: sevmeb.pl@gmail.com

 

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: (Odnośnik do strony na której znajduję się polityka prywatności beneficjenta)

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.